Pelleta egurraren hondakinekin prestatzen da: zerrautsarekin, txirbilarekin edo zuhaitzen ezpalekin. Naturberoren kasuan, zerrautsa zerrategietatik iristen da.

Pellet multzoa
Pellet pilo bat

Botere kalorifiko handia du eta horixe da haren ezaugarri nagusia; hori dela eta, beroketa-sistemen erregai gisa erabiltzen da eta eskuragarri dagoen energia-iturri berriztagarri ekologikoenetako bat da.

Naturberon, gainera, etxerako eta industriarako banaketarako pelleta fabrikatzeaz gain, hori erabiltzen dugu eguneroko lanetarako erabiltzen dugun energia osoa zortzeko. Produktua saltzeaz gain, haren izaera ekologikoan halako konfiantza dugunez, industria iraunkorragoa bultzatzeko ere erabiltzen dugu.

Gainera, pelleta erregai fosilak baino material ekologikoagoa da. Egurra baliabide natural berriztagarria da baldin eta modu iraunkorrean kudeatzen eta kontsumitzen bada. Modu egokian erabilita, karbono dioxidoaren (CO2) igorpenak (hori da klima-aldaketan eragin handiena duen gasa) ia hutsalak dira.

Orduan, Naturbero pelleta online erosterakoan, atmosferara igorpenen gas kaltegarrien murrizketara lagunduko duzu. Arrazoi hobeezina da  pelletararen energi garbira aldatzeko. ¡Anima zaitez eta egin!